SiC Slurry насостук насосу

 • SiC Slurry pump fittings 01

  SiC Slurry насостук арматурасы 01

  LYT насосунун негизги техникалык өзгөчөлүктөрү жана КОЛДОНУЛАРЫ: чөйрө менен байланышкан бардык бөлүктөр кремний карбидинен жасалган, эскирүүгө жана коррозияга чыдамдуу, насостун узак иштөө мөөнөтү; Октук жөндөөчү шайман ашыкча ток бөлүктөрүн октук жөндөө аркылуу насосту эффективдүү чекитте иштетүү үчүн каралган; Кремний карбидинин кыймылдаткычынын тыгыздыгы төмөн, шахтанын иштешинин бузулуу даражасы аз, насостун иштеши кыйла туруктуу; Имамдын ортосунда чоң конустук мейкиндик бар ...
 • SiC Slurry pump fittings 02

  SiC Slurry насостук арматуралары 02

  LYT насосунун негизги техникалык өзгөчөлүктөрү жана КОЛДОНУЛАРЫ: чөйрө менен байланышкан бардык бөлүктөр кремний карбидинен жасалган, эскирүүгө жана коррозияга чыдамдуу, насостун узак иштөө мөөнөтү; Октук жөндөөчү шайман ашыкча ток бөлүктөрүн октук жөндөө аркылуу насосту эффективдүү чекитте иштетүү үчүн каралган; Кремний карбидинин кыймылдаткычынын тыгыздыгы төмөн, шахтанын иштешинин бузулуу даражасы аз, насостун иштеши кыйла туруктуу; Имамдын ортосунда чоң конустук мейкиндик бар ...
 • SiC Slurry pump fittings 03

  SiC Slurry насостук арматурасы 03

  LYT насосунун негизги техникалык өзгөчөлүктөрү жана КОЛДОНУЛАРЫ: чөйрө менен байланышкан бардык бөлүктөр кремний карбидинен жасалган, эскирүүгө жана коррозияга чыдамдуу, насостун узак иштөө мөөнөтү; Октук жөндөөчү шайман ашыкча ток бөлүктөрүн октук жөндөө аркылуу насосту эффективдүү чекитте иштетүү үчүн каралган; Кремний карбидинин кыймылдаткычынын тыгыздыгы төмөн, шахтанын иштешинин бузулуу даражасы аз, насостун иштеши кыйла туруктуу; Имамдын ортосунда чоң конустук мейкиндик бар ...
 • SiC_Slurry_pump 150LYT

  SiC_Slurry_pump 150LYT

  LYT насосунун негизги техникалык өзгөчөлүктөрү жана КОЛДОНУЛАРЫ: чөйрө менен байланышкан бардык бөлүктөр кремний карбидинен жасалган, эскирүүгө жана коррозияга чыдамдуу, насостун узак иштөө мөөнөтү; Октук жөндөөчү шайман ашыкча ток бөлүктөрүн октук жөндөө аркылуу насосту эффективдүү чекитте иштетүү үчүн каралган; Кремний карбидинин кыймылдаткычынын тыгыздыгы төмөн, шахтанын иштешинин бузулуу даражасы аз, насостун иштеши кыйла туруктуу; Имамдын ортосунда чоң конустук мейкиндик бар ...
 • SiC_Slurry_pump 200LYT

  SiC_Slurry_pump 200LYT

  LYT насосунун негизги техникалык өзгөчөлүктөрү жана КОЛДОНУЛАРЫ: чөйрө менен байланышкан бардык бөлүктөр кремний карбидинен жасалган, эскирүүгө жана коррозияга чыдамдуу, насостун узак иштөө мөөнөтү; Октук жөндөөчү шайман ашыкча ток бөлүктөрүн октук жөндөө аркылуу насосту эффективдүү чекитте иштетүү үчүн каралган; Кремний карбидинин кыймылдаткычынын тыгыздыгы төмөн, шахтанын иштешинин бузулуу даражасы аз, насостун иштеши кыйла туруктуу; Имамдын ортосунда чоң конустук мейкиндик бар ...
 • SiC Slurry pump 250LYT

  SiC Slurry насосу 250LYT

  LYT насосунун негизги техникалык өзгөчөлүктөрү жана КОЛДОНУЛАРЫ: чөйрө менен байланышкан бардык бөлүктөр кремний карбидинен жасалган, эскирүүгө жана коррозияга чыдамдуу, насостун узак иштөө мөөнөтү; Октук жөндөөчү шайман ашыкча ток бөлүктөрүн октук жөндөө аркылуу насосту эффективдүү чекитте иштетүү үчүн каралган; Кремний карбидинин кыймылдаткычынын тыгыздыгы төмөн, шахтанын иштешинин бузулуу даражасы аз, насостун иштеши кыйла туруктуу; Имамдын ортосунда чоң конустук мейкиндик бар ...